Hrad Strečno a Vlkolínec

Informace

Kód zájezdu: BT-211

Popis

Program zájezdu:

Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách na Slovensko. V dopoledních hodinách návštěva hradu Strečno, který stojí na strmé vápencové skále, ve výšce 420 m.n.m. V podhradí se nachází středověká vesnice. Vybavení domků je vyrobeno ve stylu 10. - 12. století tak, jako ve středověku, z jednoho kusu kmene. Roubenky jsou postaveny bez základů, s hliněnou podlahou a stejným půdorysem. Odpoledne přejezd do vesnice Vlkolínec. V obci se zachoval unikátní soubor 45 původních, téměř nezměněných sedláckých domků s kamennými sokly, hlínou vymazanými stěnami a se střechami pokrytými šindelem. V roce 1977 byla obec vyhlášena památkovou rezervací a od roku 1993 je zapsána do seznamu Světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V pozdních večerních hodinách návrat do nástupních míst.

*CK si vyhrazuje právo na změnu programu

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje: vstupné do hradu, cestovní pojištění.

Nástupní místa: Holešov, Fryšták, Zlín, Vizovice.

img-loader img-loader img-loader