Netradiční advent v soutěsce Johannesbachklamm

Informace

Kód zájezdu: BT-233

Popis

Program zájezdu:
V ranních hodinách odjezd z nástupních míst. Dopoledne příjezd do kouzelného městečka Mödling, prohlídka centra s průvodcem, kde se můžete zahřát místním punčem. Následně přejezd k soutěsce Johannesbachklamm, kde se koná okouzlující vánoční trh uprostřed lesů a skal. Zde na vás čekají stánky se suvenýry a dárečky, medovina, horký punč, svařené víno, spousta dobrého jídla, ukázka řemeslné výroby i nejvyšší vánoční strom Rakouska (více jak 20 metrů vysoký). Návrat zpět do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: případné vstupné do památek, cestovní pojištění (více informací na http://www.bohemian-tour.cz/cestovni-pojisteni).

Nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno

img-loader img-loader img-loader