Krakov a Vělička se mší svatou

Informace

Kód zájezdu: BT-305

Popis

Program zájezdu:

Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách směr Polsko. V dopoledních hodinách  mše v bazilice Božího milosrdenství v Krakově - Lagiewniki. Po mši přejezd do centra města, zde prohlídka nejznámějších památek s průvodcem. Po prohlídce města návštěva solných dolů Wieliczka (UNESCO).

Odjezd zpět do ČR ve večerních hodinách. V pozdních večerních hodinách návrat do nástupních míst.

Zájezdu se bude účastnit také otec Antonín ze Žeranovic.

*CK si vyhrazuje právo na změnu programu

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje: vstupné do solných dolů cca 60 PLN, cestovní pojištění.

Nástupní místa: Žeranovice, Ludslavice, Kurovice, Holešov.

img-loader img-loader img-loader