Pokyny k zájezdům

Obdržíte nejpozději 7 dní před odjezdem elektronickou poštou. Na přání možné vyzvednout osobně v naší pobočce v Holešově ulice Masarykova 1645. V pokynech jsou uvedeny časy odjezdu, předběžného příjezdu a všeobecné informace, které byste měli znát před nástupem na Vaši dovolenou. Pokyny jsou zasílány za předpokladu, že je Váš zájezd v plné výši uhrazen a platba byla převedena na účet cestovní kanceláře Bohemian tour.


Pokud jste zájezd zakoupili u našeho obchodního zástupce a při sepisování smlouvy o zájezdu jste uvedli Vaši emailovou adresu, budou pokyny automaticky odeslány na Váš email. V případě, že jste Vaši emailovou adresu nenahlašovali, budou pokyny na cestu odeslány na email obchodního zástupce, u kterého jste zájezd zakupovali.
Zájezdy prodané na tzv. last minute (na poslední chvíli), tedy méně než 7 dní před odjezdem, jsou zasílány vždy po obdržení platby na účet cestovní kanceláře Bohemian tour.

Dotazy a informace týkající se pokynů a odbavení Vašeho zájezdu Vám poskytneme na telefonním čísle 777 850 013.

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK BOHEMIAN TOUR

Před odjezdem na zájezd se důkladně seznamte se Všeobecnými podmínkami smluvními podmíkami CK Bohemian tour, které jsou nedílnou sočástí smlouvy o zájezdu (přihlášky) nebo na internetových stranách. Prostudováním Všeobecných podmínek získáte lepší přehled o právech a povinnostech cestovní kanceláře i klientů a vyhnete se případným nedorozuměním, nejasnostem či problémům.

 

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Cestovní kancelář Bohemian tour má uzavřenou „Pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře“ (dále jen „Pojištění pro případ úpadku CK“) se Slavia pojišťovnou a.s. Pojištění pro případ úpadku CK zahrnuje zejména (v případě insolventnosti cestovní kanceláře): zajištění návratu z místa pobytu do ČR, vrácení již zaplacené částky zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, vrácení rozdílu mezi zaplacenou částkou a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

img-loader img-loader img-loader