Expresní vydání cestovního dokladu od 1. července 2018 do 24 hodin

Vydávání cestovních dokladů bude od 1.července 2018 snadnější díky novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech. Urychlené cesty mimo schengenský prostor umožní expresní vydání plnohodnotného cestovního pasu do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Žadatelé o expresní vydání cestovního dokladu musí počítat se správním poplatkem ve výši 6.000 Kč; u občanů mladších 15 let činí správní poplatek za expresní vydání cestovního dokladu ve výši 2.000 Kč. Další zkrácená lhůta pro vydání cestovního odkladu do pěti pracovních dnů bude zpoplatněna částkou 3.000 Kč; u občanů mladších 15 let činí správní poplatek za vydání cestovního dokladu ve lhůtě do 5 pracovních dnů ve výši 1.000 Kč.

Převzetí expresního cestovního dokladu do 24 hodin bude možné pouze u Ministerstva vnitra v Praze. Žádost o expresní vydání cestovního dokladu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části nebo u Ministerstva vnitra.

O vydání cestovních dokladů v nových lhůtách bude poprvé možné zažádat od 1. července 2018, tedy od pondělí 2. července 2018 budou občané moci podávat žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách.

img-loader img-loader img-loader