Květnový víkend v Amsterdamu

Informace

Kód zájezdu: BT-202

Popis

Program zájezdu:

  • 1. den - odjezd v odpoledních hodinách ze Zlína (cca 15 hod)

  • 2. den – ráno návštěva historické vesnice – skanzenu Zaanse Schans, který obsahuje soubor typických zelenobílých dřevěných domů a mlýnů s původními dílnami na výrobu dřeváků, sýrů.

  • Následně přejezd do Amsterdamu, nejprve projížďka lodí městem po graftech (kanálech) na řece Amstel, následně dle zájmu prohlídka nejzajímavějších míst s průvodcem cca 4 hod, dále individuální program, možnost návštěvy muzeí a jiných zajímavostí. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

  • 3. den - návrat do ČR v odpoledních hodinách

*CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

S průvodcem v Amsterdamu poznáte např.:

Náměstí Dam - centrum Amsterdamu s městským a soudním dvorem, Královským palácem, Novým kostelem (Nieuwe Kerk), ve kterém jsou nizozemští králové a královny uváděni do úřadu.

Begijnhof – množství domů sloužící jako útulek pro neprovdané katolické ženy

Brusírna diamantů – návštěva ZDARMA

Amsterdamské mosty a vodní kanály (grachty)  - více než 1200 mostů

Čtvrť červených luceren – uličky lásky jsou velkou turistickou atrakcí

 

Dle individuálního zájmu:

Muzeum Anny Frankové – vstupné cca 10 € - doporučujeme provézt rezervaci na internetu kvůli velkému zájmu turistů

Muzeum voskových figurín Madame Tussaud

Coffee shopy - coffee shopy jsou místa, kde se legálně prodává marihuana. Ochutnáte různé pochutiny a dobroty.  V Amsterdamu je jich opravdu hodně. Některé z nich jsou jen malými, jiné pak několikapatrovými kluby.

 

Vstupné a kapesné:

- v rámci prohlídky s průvodcem se nehradí žádné vstupné

- Zaanse Schans – zdarma + různé objekty 2 – 8 Eur

- projížďka lodí po graftech 15,5 € 

- individuální vstupy 10 - 20 € památka (dle zájmu)

Cena zahrnuje: dopravu autobusem s WC, DVD a možností občerstvení, pojištění proti úpadku CK, služby průvodce

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (základní 75 Kč/os., komplexní 84 Kč/os.), vstupné do památek

Nástupní místa: Zlín (cca 15:00) – Holešov – Kroměříž – Brno (cca 16:30) – Jihlava – Praha (cca 19:30) – Ústí nad Labem

img-loader img-loader img-loader