Ribčev Laz, Slovinsko

Ribčev Laz - na východním břehu jezera Bohinj, u pramene Sava Bohinjka na morénovém náspu stojí gotický kostel s barokní zvonicí. První písemná zmínka je z roku 1464, kostel je však pravděpodobně starší. Spodní stěna byla vystavěna kolem svatyně, loď s románskými proporcemi byla dokončena kolem roku 1520 a gotický presbytář pak vznikl kolem roku 1400. Nakonec v 18. století přibila zvonice. Na zdech kostela můžete obdivovat zbytky fresek s výjevy ze života Jana Křtitele od Jernej z Loka. Před vchodem je velký malovaný obraz sv. Krištofa, dívajícího se směrem k obci a mostu.

Fresky v interiery jsou v několika vrstvách a pocházejí z různých časových období. Nejstarší vrstva je z počátku 14. století, dílo vytvořil neznámí mistr a zachycuje postavu Jana Evangelisty se šálkem jedu před Aristodemusem. V presbytáři se nachází obrazy od mistra Bohinj presbytáře. V mezižebří klenby kolem svorníků s Kristem vymaloval anděly se stužkami, symboly evangelistů a svatých. V lodi pak Mistr ztvárnil bolestnou legendu o Jákobovi, někdy kolem roku 1520. V přibližně stejnou dobu namaloval spodní pás presbytáře Jernej z Loka. V kostele jsou tři dřevěné oltáře z různých období 17.-tého století. Pocházejí od různých řezbářů. 

img-loader img-loader img-loader