Bohinjské jezero, Slovinsko

Bohinjské jezero leží v nadmořské výšce 525m. V nejhlubším místě dosahuje hloubky 45m, je 4,35km dlouhé a 1,25km široké čímž zabírá plochu 3,18km čtverečních. Za svůj vznik vděčí ledovci i tektonickému působení, je ledovcovo-tektonického původu. Když pomineme Cerknišské jezero, které je nestále, je Bohinjské jezero největším jezerem ve Slovinsku. Hlavním zdrojem napájejícím jezero je řeka Savica vytékající z Černého jezera. Je zajímavostí, že z Bohinjského jezera vytéká nejkratší řeka ve Slovinsku, a možná i na světě, Jezernice, která ani ne po 100m vtéká do Mostnice a jako Sáva Bohinjka pokračuje ve své pouti. Na severním okraji jezera se nachází větší množství krasových pramenů, nejznámější je Govic.

img-loader img-loader img-loader