Krásy Toskánska a karneval ve Viareggiu - SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Informace

Kód zájezdu: BT-204

Popis

Program zájezdu:
1. den - odjezd v podvečerních hodinách z nástupních míst
2. den – ráno příjezd do renesančního městečka PISA, prohlídka známé šikmé věže. Následně přejezd do Viareggia, prohlídka města, individuální volno a účast na světovém karnevalu. Spatříte barevné masky ohromných velikostí (některé přesahují i velikost domů) a přehlídkové alegorické vozy. Odjezd zpět ve večerních hodinách.
3. den - návrat do ČR v dopoledních hodinách
*Ck si vyhrazuje právo na změnu programu.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem s WC, DVD a možností občerstvení, pojištění proti úpadku CK, služby průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné na karneval 15 €, Šikmá věž v Pise 18 €

Nástupní místa: Zlín, Holešov, Kroměříž, Brno, Mikulov. Svozy: Ostrava za příplatek 390 Kč, Nový Jičín 350 Kč, Vsetín 200Kč (podmínkou realizace svozu je 8 osob)

img-loader img-loader img-loader