Poznávací zájezd Verona a Padova

Informace

Kód zájezdu: BT-193

Popis

Program zájezdu:

  • 1. den - odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie
  • 2. den - ráno příjezd do starobylého univerzitního městečka Padova

Zde navštívíme II. nejstarší univerzitu v Itálii, kde si přijdou na své milovníci umění, následně Baziliku di Sant'Antonio s oltářem od sochaře Donatella. Nejzajímavější z náměstí je Palazzo della Ragione, středověká soudní budova. Uvnitř se nachází sál dlouhý 78,5 metrů vyzdobený více než třemi sty freskami. V okolí se nachází další 3 náměstí, např. Piazza delle Erbe s Dómem, dále baptisterium (křtitelnice) a další pamětihodnosti.

Následně přejezd do Verony - prohlídka města Romea a Julie s návštěvou nejznámějších památek jako je Juliin dům se slavným balkónem a její sochou, románská bazilika San Zeno Maggiore, hrad Castel Vecchio, italské náměstí Piazza delle Erbe s kašnou Fontana di Madonna Verona z roku 1368 či barokní palác Palazzo Maffei, před kterým se tyčí vysoký sloup s benátským lvem.  Piazza dei Signori, v jejichž okolí najdete množství paláců, kostelů a pomníků. Krásný pohled na město je z 84 m vysoké věže Torre Lamberti. Na náměstí Bra stojí za shlédnutí Amfiteatro Arena připomínající římské Coloseum z 1. století po Kristu. Zde probíhají živé koncerty či opery. Aréna pohltí okolo 20 tisíc lidí. Původně se zde konaly gladiátorské zápasy, býčí zápasy či jiná představení. Odjezd zpět ve večerních hodinách.

  • 3. den - návrat do ČR v ranních hodinách

Změna programu vyhrazena

Nástupní místa: Zlín, Fryšták, Holešov, Hulín, Kroměříž, Vyškov, Brno

Svozová místa: Praha a Ostrava +350 Kč, Nový Jičín + 300 Kč, Olomouc +250 Kč, Přerov +200 Kč. Podmínkou svozu min. 5 osob na trase.

img-loader img-loader img-loader