Informace k dopravě

Dopravu zajišťujeme zájezdovými autobusy naší dceřinné společnosti CROSS EUROPE nebo autobusy našich smluvních partnerů. Všechny autobusy jsou vybaveny klimatizací, toaletou, DVD přehrávačem, polohovatelnými sedadly s bezpečnostními pásy a vždy je v nich možnost zakoupit během cesty občerstvení ve formě teplých a studených nápojů za české koruny. Ve vybraných autobusech je zdarma k dispozici WiFi připojení.

Vzhledem k časové návaznosti odjezdů z jednotlivých míst prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni na příslušných odjezdových místech 15 minut před plánovaným odjezdem. Z bezpečnostních důvodů není možno přepravovat osoby bez nároku na sedadlo, i děti ve věku do 2 let musí mít zaplacené vlastní sedadlo.
Příjezd do nástupních míst je cca 15 min před stanovenou hodinou odjezdu. Čekání na ty, kteří se opozdí není možné! CK plánuje odjezdy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení silničních cest.
Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to i v případech příjezdu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či slevu z ceny zájezdu.

Při zajišťování svozů je třeba minimální počet 8 osob. Osoby v podnapilém stavu nebo osoby nevhodně se chovající vůči ostatním cestujícím budou vyloučeny z přepravy bez nároku na čerpání dalších služeb.

Při objednávání zájezdu je nutné do smlouvy o zájezdu nahlásit Vámi požadované nástupní místo.

U každého zájezdu CK Bohemian tour má klient možnost zakoupit místenky v autobuse. Za příplatek za obousměrnou místenku 200 Kč/osoba u vícedenních zájezdů, 80 Kč/osoba u jednodenních zájezdů si zajistíte garantované sedadlo.

U všech autobusových zájezdů jsou termíny uváděny včetně dopravy autobusem, v případě použití vlastní dopravy jsou termíny nástupu na ubytování následující den, př. u 7 denních pobytů od soboty do soboty.

Z důvodu nemožnosti přetěžování autobusů, má každý účastník právo na přepravu jednoho zavazadla do 22 kg v maximálním rozměru 77cm x 51cm x 32 cm a jednoho příručního zavazadla do 4 kg zdarma. Při překročení hmotnostního limitu u některého z přepravovaných zavazadel, mají řidiči či zástupci cestovní kanceláře právo takovéto zavazadlo vyřadit z přepravy. Nadlimitní zavazadlo je možné přibrat do přepravy pouze na základě potvrzení CK, za příplatek 200 Kč/10 kg.

Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. CK ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu, či ztrátu přepravovaných zavazadel.

img-loader img-loader img-loader