Perly Azurového pobřeží

Informace

Kód zájezdu: BT-283

Popis

Program zájezdu

  1. den – Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko a Itálii do Francie.
  2. den - V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží Středozemního moře do vyhledávaného letoviska Nice. Prohlídka města, čtvrť Cimiez na kopcích nad městem, při procházce na hradním vrchu se pokocháme jedinečným pohledem na Nice a Andělskou zátoku a projdeme uličkami starého města až do přístavu. V individuálním volnu možnost návštěvy nejvyhlášenějších muzeí, jakými jsou muzeum H. Matisse nebo M. Chagalla. V podvečerních až večerních hodinách odjezd na ubytování.
  3. den – po snídaní odjezd do St. Tropez, prohlídka přístavu plného drahých jachet, kaváren a barů a městečka s proslulou četnickou stanicí, pevnost s výhledy na celý přístav a městečko  Přejezd do Port Grimaud - „francouzské Benátky“,  prohlídka přístavního města.  Fréjus,  římský přístav, amfiteátr, fragmenty akvaduktu i hradební brána nám připomenou svého zakladatele Julia Cézara. Pozdě odpoledne odjezd do Cannes - zastávka u Festivalového paláce, procházka po La Croisette pod starým městem, kostel Notre Dame, kde bivakoval Napoleon po návratu z Elby. Návrat na ubytování.
  4. den - Monako – Monte Carlo. Procházka hlavním městem knížectví s palácem a katedrálou na slavné monacké skále, dle zájmu návštěva  oceanografického centra či možnost koupání. Ve večerních hodinách návrat do ČR.
  5. den – v odpoledních hodinách návrat do nástupních míst.

*CK si vyhrazuje právo na změnu programu

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu** ve dvoulůžkovém pokoji se soc. zařízením, 2x snídani, dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje:  případné vstupné, cestovní pojištění

Nástupní místa: Zlín, Holešov, Hulín, Kroměříž, Brno, Mikulov, svozy: +350 Kč Ostrava, +300 Kč Nový Jičín, +250 Kč Olomouc, +200 Kč Přerov. K realizaci svozu je minimální počet osob 8.

SLEVY PRO ROK 2016

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP

Sleva u zájezdů při zaplacení 50% zálohy:

do 23.12.2015……….. 8%

do 29.2.2016…………..4%

 

KLIENTSKÁ SLEVA

Sleva u zájezdů při zaplacení 50% zálohy:

do 23.12.2015……….. 10%

do 29.2.2016…………..5%

od 1.3. po celý rok…….3%

Uvedené slevy se poskytují ze základní katalogové ceny zájezdu bez příplatků.

img-loader img-loader img-loader