Cestovní pojištění

ZAJIŠŤUJEME PRO VÁS CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ U POJIŠŤOVNY UNIQA.

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Ke každému zájezdu můžete uzavřít různé druhy cestovního pojištění přímo v naší kanceláři. V kombinaci s cestovním pojištěním lze přiobjednat pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty – storno. Cestovní pojištění doporučujeme sjednat a uhradit při zakoupení zájezdu. Námi nabízené cestovní pojištění je produktem UNIQA pojišťovny. Podrobné informace obdržíte na vyžádání v CK.

 

Typy a sazby cestovního pojištění pro turistické cesty – Evropa:

Sazby pojištění a pojistné částky K5 (25Kč/osoba/den) K5S (28Kč/osoba/den) K7S (40Kč/osoba/den)
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5.000.000 5.000.000 7.000.000
Pojištění léčebných výloh 5.000.000 5.000.000 7.000.000
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5.000.000 5.000.000 7.000.000
- zachraňovací náklady 1.500.000 1.500.000 2.100.000
- náklady na vyslání opatrovníka 100.000 100.000 140.000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100.000 100.000 140.000
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100.000 100.000 140.000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100.000 100.000 140.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100.000 100.000 140.000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 100.000 100.000 140.000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100.000 100.000 140.000
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000 150.000 300.000
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) 300.000 300.000 600.000
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 300 600
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1.000.000 1.000.000 5.000.000
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění 15.000 15.000 40.000
– jedna věc max. 5.000 5.000 20.000
Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatků, max. X 15.000 30.000
Pojištění nevyužité dovolené X 15.000 25.000

 

Typy a sazby cestovního pojištění pro zimní sporty – Evropa:

Sazby pojištění a pojistné částky K5S (36,-Kč/osoba/den) K7S (52,-Kč/osoba/den)
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5.000.000 7.000.000
Pojištění léčebných výloh 5.000.000 7.000.000
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5.000.000 7.000.000
- zachraňovací náklady 1.500.000 2.100.000
- náklady na vyslání opatrovníka 100.000 140.000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100.000 140.000
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100.000 140.000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100.000 140.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100.000 140.000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 100.000 140.000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100.000 140.000
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000 300.000
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) 300.000 600.000
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 600
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1.000.000 5.000.000
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění 15.000 40.000
– jedna věc max. 5.000 20.000
Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatků, max. 15.000 30.000
Pojištění nevyužité dovolené 15.000 25.000

 

Dokumenty k cestovnímu pojištění ke stažení:

 

Hlášení pojistné události storna služeb a nevyužité dovolené

Hlášení pojistné události z pojištění léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel

Hlášení pojistné události z úrazového pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění 

img-loader img-loader img-loader