Zámky Lednice a Valtice

Informace

Kód zájezdu: BT-153

Popis

Program zájezdu:

V ranních hodinách odjezd z nástupních míst. Příjezd do Valtic, prohlídka zámku a zahrad. Přejezd do Lednice. Prohlídka zámku a skleníku, osobní volno, eventuelně návštěva akvária mořských a jezerních ryb –Malawi. V případě zájmu vycházka nebo plavba k Minaretu. Návrat ve večerních hodinách.

*CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje: vstupné do zámků, případné další vstupné.

Nástupní místa: Holešov, Fryšták, Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště.

img-loader img-loader img-loader