Brasov, Rumunsko

Ve střední části Rumunska leží malebné podhorské město Brašov. Je součástí regionu zvaného Transylvánie a kolem dokola jej obklopují vrcholky Karpat. Brašov, v němž žije okolo 300 tisíc obyvatel je atraktivní nejen pro krásnou okolní krajinu, ale také díky svému zachovalému středověkému centru se spoustou historických památek.

Brašov se může pochlubit bohatou historií, která sahá až do 13. století. Na strategickém místě v blízkosti karpatského průsmyku a na trase významné obchodní stezky jej v roce 1211 založil Řád německých rytířů. O něco později se v něm usadila bohatá elitní menšina německých Sasů a pojmenovala jej Kronstadt, tedy Korunní město. Latinský název Brašova ve 13. století zněl Corona. Etničtí Rumuni měli ve středověku zapovězeno žít a pobývat uvnitř městských hradeb, pro ně byla vyhrazena čtvrť Schei. Silný německý vliv nakonec opadl a od roku 1918 je Brašov součástí Rumunska.

img-loader img-loader img-loader